WISTA Sweden agm, stockholm, may 4-5, 2017

WISTA Swedens årsmöte med middag och företagsbesök 2017 på Fortum Värmes nya anläggning i Värtahamnen, Stockholm.

Insert a image here
 

Visit to Fortum Värme biomass power plant in Värtahamnen, Stockholm.

Registration link 

 

Den 9 maj 2016 invigdes världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Anläggningen tar tillvara restprodukter från skogsindustrin, material som faller ut vid sågverk, massabruk och skogsavverkningar. Anlägggningnen är världens största i sitt slag och producerar el och värme till 190 000 lägenheter.

Läs mer