Profile Kerstin Hansdotter Sköld

Company Swedish Maritime Administration
Title Deputy Business Manager
Address Östra Promenaden 7 S-60178 Norrköping
Sweden
Functional categories Civil service (Coast Guard, Maritime administrations)
Shipping categories All
Job description Deputy Business Manager at Swedish Maritime Administration
Description of company Civil service. Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. I serviceutbudet ingår bl.a.: • lotsning • farledshållning • sjötrafikinformation • sjökartläggning • isbrytning • sjö- och flygräddning Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.
Started in shipping 2010
Experience
Last update 30 January at 16:25 (CET)